ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ค่ะ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป 20 มี.ค. 66
ปราะกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ?ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3เดิม) ปีการศึกษา 2566 21 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 08 ก.พ. 66
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 01 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเรียนดีเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 27 ธ.ค. 65

ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน