ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ค่ะ...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ICT เพื่อการเรียนรู้ 24 พ.ค. 66
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 08 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเรียนดีเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 27 ธ.ค. 65

ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน