งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน เทอม1/2560
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 752345
Page Views 1915058
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาโรจน์ จันทร์เจริญ
ครู คศ.2

นายคมสันต์ ภาคภูมิ
ครู คศ.1

นายศตวรรษ กล่อมวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวปนัดชนก ปัญญาธร
ครูผู้ช่วย