งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 07/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 691210
Page Views 1761095
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การย้าย (อ่าน 730) 05 ม.ค. 60
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 395) 07 ต.ค. 59
กำหนดการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2559 (อ่าน 1673) 02 ส.ค. 59
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 424) 29 ก.ค. 59
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 565) 29 ก.ค. 59
แจ้งตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนชั้นม.2,3,4,5 และ6 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 2049) 21 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (อ่าน 1024) 21 เม.ย. 59
ตารางการเดิรรถรับ-ส่งนัเรียน เรียนปรับกระบวนการเรียนรู้ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1021) 12 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1577) 03 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 2164) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1256) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๓ เดิม) (อ่าน 1213) 18 มี.ค. 59
ปฏิทินการวัดและประเมินผล โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2532) 29 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิทดลองข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1811) 13 ก.พ. 59
ตารางทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1305) 13 ก.พ. 59
คู่มือการใช้ระบบตรวจสอบผลการเรียน(สำหรับนักเรียน) (อ่าน 1147) 19 ม.ค. 59
ตารางแข่งขันฟุตบอล 7 คน "บดินทร ๔ นิทัศน์ ครั้งที่ ๒๐ " (อ่าน 553) 12 ม.ค. 59
รายการกิจกรรมการแข่งขัน "นิทรรศการเปิดบ้านบดินทร ๔" (อ่าน 640) 08 ม.ค. 59
ประกาศ สพม.2 เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุท่ีได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนกึ่งถาวร (อ่าน 788) 26 พ.ย. 58
ตารางเส้นทางและเวลารถรับส่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 828) 10 พ.ย. 58
กำหนดการต่างๆของโรงเรียน (อ่าน 2427) 28 ก.ย. 58
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ (อ่าน 783) 28 ก.ย. 58
ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 658) 14 ก.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 1269) 10 ก.ย. 58
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (อ่าน 2682) 10 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 615) 08 ก.ย. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 928) 01 ก.ย. 58
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (อ่าน 1174) 21 ก.ค. 58