ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1101) 30 มิ.ย. 63
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) (อ่าน 346) 26 มิ.ย. 63
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19 (อ่าน 570) 12 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 5) 22 เม.ย. 63
ส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ (อ่าน 277) 01 เม.ย. 63
ปิดสถานศึกษาและเลื่อนการรับสมัครนักเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 375) 17 มี.ค. 63
แจ้งงดจัดพิธีมอบวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (นักเรียน) (อ่าน 370) 06 มี.ค. 63
ปฏิทินแจ้งวันเปลี่ยน แก้ 0 ร มส. (อ่าน 348) 05 มี.ค. 63
ปฏิทินดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ (สำหรับนักเรียน) (อ่าน 340) 02 มี.ค. 63
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม” (อ่าน 431) 28 ก.พ. 63
การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม” (อ่าน 670) 11 ก.พ. 63
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 517) 11 ธ.ค. 62
ประกาศบัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา (มัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 23) 18 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 43) 02 ก.ย. 62
ตารางกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1528) 02 ก.ค. 62
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 61) 16 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนและครู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน (อ่าน 1093) 26 ก.พ. 62
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค และ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1234) 15 ก.พ. 62
รร.บ.ด.๔ หยุดทำการเรียนการสอนวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 (อ่าน 390) 30 ม.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1224) 31 ธ.ค. 61
แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนทวิศึกษาได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อ ณ มจพ. (อ่าน 1532) 28 ธ.ค. 61
ประกาศปิดการเรียนการสอนในวันที่ 11 กันยายน 2561 (อ่าน 1461) 07 ก.ย. 61
รณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก (อ่าน 2177) 31 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS (อ่าน 1694) 13 ก.ค. 61
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 2902) 05 ก.ค. 61
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา (อ่าน 3240) 15 พ.ค. 61
ตารางการเดินรถบัสรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1636) 14 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 5521) 14 พ.ค. 61
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 4340) 15 มี.ค. 61
ประกาศเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับ ม.4 (ของ ม.3 เดิม) (อ่าน 3767) 15 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน (อ่าน 3005) 11 มี.ค. 61
ผอ.สพม.๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (อ่าน 1245) 19 ก.พ. 61
ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1141) 15 ม.ค. 61
ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1153) 15 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทวิศึกษา (เรียนร่วมสองหลักสูตร) (อ่าน 2295) 10 ม.ค. 61
เอกสารกำหนดการการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 2561) 02 ม.ค. 61
เอกสารกำหนดการการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 4779) 27 ธ.ค. 60
เอกสารกำหนดการการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 4080) 27 ธ.ค. 60
ตารางการเดินรถรับ-ส่งนักเรียนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (อัพเดท ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐) (อ่าน 1564) 25 ธ.ค. 60
ด.ญ.กัญญารัตน์ กลึงสกุล และผู้ปกครอง มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรถวิทยุบังคับนานาชาติ ITCMC 2017 (อ่าน 1149) 06 ธ.ค. 60