ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 10) 05 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 69) 20 ก.ย. 65
ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 216) 06 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 237) 16 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 295) 19 พ.ค. 65
การจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 749) 08 เม.ย. 65
การนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ใหำกำลังใจในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (onsite) (อ่าน 697) 23 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสรับรางวัลยกย่องเชิดขูเกียรติ รองผู้อำนายการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 604) 13 พ.ย. 64
ประชุม (อ่าน 573) 12 พ.ย. 64
มอบของขวัญและให้กำลังใจครูและบุคคลากร (อ่าน 604) 11 พ.ย. 64
ตัวแทนรถบัส - รถตู้ ประชุมเตรียมพร้อมการเปิดเรียนแบบ onsite (อ่าน 652) 11 พ.ย. 64
ประชุมเรื่องการเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการ (อ่าน 512) 09 พ.ย. 64
งานวันคล้ายวันเกิด คุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อ่าน 507) 06 พ.ย. 64