ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 319) 08 เม.ย. 65
การนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ใหำกำลังใจในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (onsite) (อ่าน 412) 23 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสรับรางวัลยกย่องเชิดขูเกียรติ รองผู้อำนายการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 341) 13 พ.ย. 64
ประชุม (อ่าน 318) 12 พ.ย. 64
มอบของขวัญและให้กำลังใจครูและบุคคลากร (อ่าน 300) 11 พ.ย. 64
ตัวแทนรถบัส - รถตู้ ประชุมเตรียมพร้อมการเปิดเรียนแบบ onsite (อ่าน 392) 11 พ.ย. 64
ประชุมเรื่องการเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการ (อ่าน 284) 09 พ.ย. 64
งานวันคล้ายวันเกิด คุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อ่าน 261) 06 พ.ย. 64