นักพัฒนา

นายฉลอง กองเป็ง
ช่างไม้ ช.4

นายองอาจ สกุลวงษ์
พนักงานทั่วไป (พนักงานขับรถ)

นายฉัตรชัย ประกอบกิจ
พนักงานทั่วไป (พนักงานขับรถ)

นายวีรพงษ์ ธุถาวร
คนสวน

นายคมสัน แสนปราโมทย์
คนสวน

นางสังวาล แสนปราโมทย์
แม่บ้าน

นายสุนันท์ สะกุณี
ยามรักษาการณ์