งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 718335
Page Views 1844142
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสอางค์ ตั้นไทย
ครู คศ.3

นายอภิชาติ บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.2

นางสาวศริยา แก้วลายทอง
ครู คศ.1

นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ศรีภู
ครูผู้ช่วย

นายชญาวัฒน์ การสมใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม
ครูผู้ช่วย

นางสาววัฒนา มะปรางค์
ครูผู้ช่วย

นายลือชัย ฉัตรวิริยะโยธิน
พนักงานราชการ

นายอนุวัฒน์ เพชร์รัตน์
พนักงานราชการ

นางเสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ
พนักงานราชการ