ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ธ.ค. 61 มหกรรมบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ บ.ด.๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
31 ส.ค. 61 คอนเสิร์ต "Bodin 4 Yes'Sir Concert #2"
ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา ๔
10 ส.ค. 61 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙