งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 718336
Page Views 1844143
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธนัญญา อาจสาลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธาดา หวังสมัด
ครู คศ.3

นางสาวสุรีย์ เปลี่ยนเดชา
ครู คศ.2

นางอรณุ ดวงสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน
ครู คศ.1

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจพร สุคนธร
ครู คศ.1

นายสาธิต ถาวรกิจ
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพรรณ วงษ์หาจักร์
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงศ์ แซ่ลี
ครูผู้ช่วย