งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน เทอม1/2560
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 752338
Page Views 1915051
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิรินภา ทองคำแท้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุฑามาศ อร่ามศรี
ครู คศ.1

นางสาววรัญญู เขียวอยู่
ครู คศ.1

นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง
ครู คศ.1

นางสาวปานทอง แสงสุทธิ
ครู คศ.1

นางสาวอรินทร เหล่าทอง
ครู คศ.1

นางสาวอรณี เล็นจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินารถ พรหมลา
ครูพิเศษ