งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 718323
Page Views 1844130
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิรินภา ทองคำแท้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุฑามาศ อร่ามศรี
ครู คศ.1

นางสาววรัญญู เขียวอยู่
ครู คศ.1

นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง
ครู คศ.1

นางสาววาสนา หลักแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวปานทอง แสงสุทธิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรินทร เหล่าทอง
ครูพิเศษ

นางสาวมยุรฉัตร กลิ่นผึ้ง
ครูพิเศษ