งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน เทอม1/2560
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 752326
Page Views 1915037
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริรัตน์ จุณศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพนิดา เสนามนตรี
ครู คศ.3

นายมนตรี เพ็งสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพร เทียมกลาง
ครู คศ.1

นางสาวอารยา มันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุไรยา แอนดริส
ครู คศ.1

นางสาววันธิดา สีหะวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวธัชมนต์ แพรแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอาษุภา ยิวคิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดา รัตนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรษา แก้วพริ้ง
ครูผู้ช่วย

นายสุจินดา ปรากฎวงศ์
พนักงานราชการ

Mr.Jaime Ando Baguio
ครูพิเศษ

นางสาวนิสารัตน์ โสภาพ
ครูพิเศษ

นางสาวพัชราภรณ์ ไหว้พรหม
ครูพิเศษ