งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน เทอม1/2560
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 752310
Page Views 1915017
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณยศ สงวนสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทณี ชัยสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวพรรณธิดา ผันอากาศ
ครู คศ.1

นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู
ครู คศ.1

นางสาวภัชธีญา จันทร
ครู คศ.1

นางสาวขวัญใจ ภานุศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวร่มฤดี ปิยะวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายนพพิชญ์ ภมรบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัยลดา ดลพันธุ์
ครูผู้ช่วย