งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 718337
Page Views 1844144
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณยศ สงวนสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิจิตรา ทัพพรหม
ครู คศ.2

นางสาวจันทณี ชัยสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวพรรณธิดา ผันอากาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัชธีญา จันทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญใจ ภานุศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ครูผู้ช่วย