งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน เทอม1/2560
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 752349
Page Views 1915062
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรังสรรค์ จันทรเสนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรพันธ์ อัตจริต
ครู คศ.3

นางอัมพร สนกนก
ครู คศ.3

นายประหยัด ศรีอ้วน
ครู คศ.1

นางสาวสายสุนีย์ บัวน้อย
ครู คศ.1

นางสาวปรางค์ทิพย์ ประสิทธิเขตการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา อำมโภช
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย เทียมยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ รินทระ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐาปนีย์ รักภูบาล
ครูผู้ช่วย

นายประสิทธิ์ นิยมวัน
ครูผู้ช่วย

นายบุญส่ง โตบารมีกุล
ครูพิเศษ

นางสาววราพร อ่ำองอาจ
ครูพิเศษ