งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 717670
Page Views 1842654
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรังสรรค์ จันทรเสนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรพันธ์ อัตจริต
ครู คศ.3

นางอัมพร สนกนก
ครู คศ.3

นายประหยัด ศรีอ้วน
ครู คศ.1

นางสาวสายสุนีย์ บัวน้อย
ครู คศ.1

นางสาวปรางค์ทิพย์ ประสิทธิเขตการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา อำมโภช
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย เทียมยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ รินทระ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐาปนีย์ รักภูบาล
ครูผู้ช่วย

นายประสิทธิ์ นิยมวัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรมณีย์ อุคะหา
ครูพิเศษ

นายบุญส่ง โตบารมีกุล
ครูพิเศษ

นางสาววราพร อ่ำองอาจ
ครูพิเศษ