เอกสารงานวัดผล
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.32 MB
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS ภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
คู่มือการติดตั้ง font สำหรับ win 7 และ XP
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.47 KB
วิธีแตกไฟล์ rar
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.39 KB
คู่มือการใช้งานระบบ @school
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 893.39 KB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 931.5 KB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 972.59 KB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 942.05 KB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 958.7 KB
font thaisabun
เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับของงานวัดผล ใช้ font thaisarabun psk  สำหรับคุณครูท่านใดไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.41 KB