เอกสารงานแผนงาน
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.5 MB
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565....
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.28 KB
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.97 KB
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง (นผ4)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.01 KB
แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.2 KB
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.95 KB
แบบฟอร์ม OBECQA ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 4 งาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.02 KB