ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม-ศูนย์กีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :