ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 2838) 03 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 3344) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 2346) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๓ เดิม) (อ่าน 2289) 18 มี.ค. 59
ปฏิทินการวัดและประเมินผล โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 3713) 29 ก.พ. 59
ตารางทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2297) 13 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิทดลองข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3048) 13 ก.พ. 59
คู่มือการใช้ระบบตรวจสอบผลการเรียน(สำหรับนักเรียน) (อ่าน 2197) 19 ม.ค. 59
ตารางแข่งขันฟุตบอล 7 คน "บดินทร ๔ นิทัศน์ ครั้งที่ ๒๐ " (อ่าน 1475) 12 ม.ค. 59
รายการกิจกรรมการแข่งขัน "นิทรรศการเปิดบ้านบดินทร ๔" (อ่าน 1703) 08 ม.ค. 59
ประกาศ สพม.2 เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุท่ีได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนกึ่งถาวร (อ่าน 1797) 26 พ.ย. 58
ตารางเส้นทางและเวลารถรับส่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1817) 10 พ.ย. 58
กำหนดการต่างๆของโรงเรียน (อ่าน 3412) 28 ก.ย. 58
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ (อ่าน 1757) 28 ก.ย. 58
ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1619) 14 ก.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 2338) 10 ก.ย. 58
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (อ่าน 4777) 10 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1540) 08 ก.ย. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1952) 01 ก.ย. 58
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (อ่าน 2227) 21 ก.ค. 58