ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศ สพม.๒ เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 62
ขั้นตอนการกรอกเอกสาร "มอบตัว" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอบคัดเลือก) ในเขต
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอบคัดเลือก) นอกเขต
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบความสามารถพิเศษ)
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบความสามารถพิเศษ)
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 62
เปิดระบบแจ้งความจำนง ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียนพิเศษ (แผนการเรียน Mini English Program ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียนพิเศษ (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 62
เปิดระบบแจ้งความจำนง ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 62
แผ่นพับรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 62