ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 680) 17 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว เข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 542) 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว เข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 737) 06 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 1866) 05 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1 (อ่าน 4172) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1553) 28 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ (อ่าน 633) 26 มี.ค. 61
การกรอกข้อมูลมอบตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 755) 23 มี.ค. 61
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 19) 20 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับ ม.4 (ของ ม.3 เดิม) (อ่าน 3995) 16 มี.ค. 61
ประกาศเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับ ม.4 (ของ ม.3 เดิม) (อ่าน 31) 15 มี.ค. 61
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 21) 15 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1188) 15 มี.ค. 61
เอกสารรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียน ม.๔ (อ่าน 457) 09 ม.ค. 61
เอกสารรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียน ม.๑ (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 56) 09 ม.ค. 61
เอกสารรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียน ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 155) 09 ม.ค. 61