ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครครูชาวต่างชาติ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 71) 23 ก.ย. 63
รับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนักการ - ภารโรง (อ่าน 1901) 30 พ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (อ่าน 1847) 17 ก.ค. 60
The recruitment of a foreign teachers. (อ่าน 1856) 13 ก.ค. 60
The recruitment of foreign teachers. (อ่าน 1737) 21 มิ.ย. 60
The Recruitment of Foreign Teachers (อ่าน 1756) 13 มิ.ย. 60
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 2026) 11 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์และแม่บ้าน (อ่าน 2468) 07 เม.ย. 60
The Selection of a Foreign Teachers Announcement. (อ่าน 1920) 20 ธ.ค. 59
The recruitment of foreign teacher (Mathematic teacher ) (อ่าน 1497) 29 พ.ย. 59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (อ่าน 1572) 24 พ.ย. 59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1792) 17 พ.ย. 59
The Selection of a Foreign T eacher's Announcement (อ่าน 1365) 22 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน ครูต่างชาติ (อ่าน 1370) 20 ก.ย. 59
รับสมัครครูชาวต่างชาติ (อ่าน 1798) 02 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 1987) 29 ม.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 1439) 25 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 1747) 08 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อครูต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือก (อ่าน 1509) 30 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 1446) 25 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นครูสอนภาษาอักฤษ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 1365) 25 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (อ่าน 1412) 21 พ.ย. 58
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 2939) 13 พ.ย. 58
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 2432) 06 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1619) 17 ต.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน) (อ่าน 1955) 05 ต.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1740) 02 ต.ค. 58