ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 106) 03 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเรียนดีเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 119) 27 ธ.ค. 65
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 406) 28 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 573) 16 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 600) 19 พ.ค. 65
การจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1098) 08 เม.ย. 65
การนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ใหำกำลังใจในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (onsite) (อ่าน 975) 23 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสรับรางวัลยกย่องเชิดขูเกียรติ รองผู้อำนายการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 878) 13 พ.ย. 64
ประชุม (อ่าน 839) 12 พ.ย. 64
มอบของขวัญและให้กำลังใจครูและบุคคลากร (อ่าน 876) 11 พ.ย. 64
ตัวแทนรถบัส - รถตู้ ประชุมเตรียมพร้อมการเปิดเรียนแบบ onsite (อ่าน 918) 11 พ.ย. 64
ประชุมเรื่องการเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการ (อ่าน 744) 09 พ.ย. 64
งานวันคล้ายวันเกิด คุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อ่าน 749) 06 พ.ย. 64