ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม”
             ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้ประกาศประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม” ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
             คณะกรรมการตัดสินการประกวด ตามคำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ที่ 032/2563 ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563 ได้ประชุมพิจารณาและตัดสินการประกวดดังกล่าว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนิลุบล ปรากฏผลการประกวด ดังนี้
             รางวัลชนะเลิศ                           คือ  นายชลกร  อินทรศรี
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1      คือ  เด็กชายธนาคาร  ทองกร
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2      คือ  เด็กหญิงลลิตา  พลพงค์
 
                    ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


===================================================================================

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 758 ครั้ง