ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม”
        ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้กำหนดจัดงานเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนบดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ครบรอบ 25 ปี ภายใต้ชื่องาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม” ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จึงจัดประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “25 ปี บดินทร ๔ สง่างาม” เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร จัดทำของที่ระลึกและกิจกรรมต่าง ๆ ของงาน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,12:24   อ่าน 920 ครั้ง