ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับ ม.4 (ของ ม.3 เดิม)

ประกาศแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประกาศแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
ประกาศแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
ประกาศแผนการเรียนภาษา-สังคม-เทคโนโลยี

ประกาศแผนการเรียนทวิศึกษา (สองหลักสูตร)


นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศต้องปฏิบัติดังนี้
         1. วันรายงานตัว  ให้แสดงหลักฐาน (บัตรประจำตัวผู้สมัคร/บัตรนักเรียน) และรับเอกสารการมอบตัว
ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

         2. เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อเครื่องแบบ ม.ปลาย มาให้เรียบร้อย

 
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 4045 ครั้ง