ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพม.๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
          ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีคณะครูเข้ารับฟังการตรวจเยี่ยมโรงเรียน นอกจากนี้ได้สอบถามความต้องการของโรงเรียน พร้อมให้นโยบายในการบริหารจัดการจุดเน้น 3 ข้อ ดังนี้
  - การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน
  - การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
  - การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คือ การทำโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน
          นอกจากนี้ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.๒ เดินดูสภาพโรงเรียนพร้อมชื่นชอบนักเรียนที่นำขยะคนละชิ้นมาทิ้งลงถังขยะ ตามโครงการของโรงเรียน "โรงเรียนสวยด้วยมือเรา" ซึ่งเป็นการสร้างวินัย ความรับผิดชอบและทำให้โรงเรียนดูสะอาดอีกด้วย
 

 

 

ที่มา: จดหมายข่าว สพม.๒
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1319 ครั้ง