ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนชั้นม.2,3,4,5 และ6 ปีการศึกษา2559
 ขอแจ้งให้นักเรียนชั้นม. 2 และ ม.3 มาพร้อมกันในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 7.00 น. ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
และ ขอแจ้งให้นักเรียนชั้นม.4 ม.5 และ ม.6 มาพร้อมกันในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559เวลา 7.00 น. ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2559,00:00   อ่าน 3405 ครั้ง