ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
เนื่องด้วยในวันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2559 กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มาปฐมนิเทศ โดยพร้อมเพียงกัน จึงขอแจ้งตารางกิจกรรมดังเอกสารท่ีแนบมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2559,00:00   อ่าน 2377 ครั้ง