ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2563

ประเภทดนตรีสากล

จำนวนที่รับ  2  คน ( สามารถเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง )

1.1 ประเภทขับร้องไทยสากล / สากล

1.2 ประเภทเครื่องดนตรี    กีตาร์โปร่ง, กีตาร์ไฟฟ้า, กลองชุด, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ดพื้นฐาน

{cประเภทดนตรีไทย

จำนวนที่รับ  3  คน

                        1.1 ประเภทขับร้องเพลงไทย

1.2 ประเภทเครื่องดนตรี   ซออู้, ซอด้วง, ซอสามสาย, จะเข้, ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม,  ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ขลุ่ย, ขิม

{ckประเภทนาฏศิลป์

จำนวนที่รับ  3  คน

{ckประเภททัศนศิลป์

จำนวนที่รับ 2  คน

{ckประเภทฟุตบอล

จำนวนที่รับ 9 คน

*******************************************

 >>> ดาวน์โหลด เกณฑ์การสอบความสามารถพิเศษ ม.1 <<<

*******************************************

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2563

ประเภทกอล์ฟ

จำนวนที่รับ 5 คน

{ประเภทดนตรีสากล (วงโยธวาธิต)

จำนวนที่รับ  5  คน

1.1 ประเภทเครื่องดนตรี

1.1.1 Percussion                 1.1.2 Trombone             1.1.3 Tuba

1.1.4 Baritone                    1.1.5 Euphonium           1.1.6 Horn

1.1.7 Trumpet                    1.1.8 Saxophone            1.1.9 Flute

1.1.10 Clarinet                   1.1.11 Drum Set

*******************************************

  >>> ดาวน์โหลด เกณฑ์การสอบความสามารถพิเศษ ม.4 <<<

*******************************************

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 533 ครั้ง