ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS Intercultural Programs รุ่นที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ คน คือ

๑. นายปวินท์พัทธ์ แย้มสุนทรา ม.๕/๓
๒. นางสาวชลดา ชูดวง ม.๕/๓
๓. นางสาวเนตรชนก พงษ์ประเสริฐ ม.๕/๔
๔. นางสาวพรภัสสร ตลับเพ็ชร ม.๔/๔

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง ๔ คน
และมีนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์ผ่านในโครงการ AFS Intercultural Programs รุ่นที่ ๕๘ จำนวน ๒ คน คือ
๑. นายปวินท์พัทธ์ แย้มสุนทรา ม.๕/๓ (ติดสำรองประเทศในภาคพื้นทวีป NH)
๒. นางสาวเนตรชนก พงษ์ประเสริฐ ม.๕/๔ (รอประกาศผลทุนเต็มจำนวน)
๓. นางสาวพลภัสสร ตลับเพ็ชร ม.๔/๔ (ติดสำรองภาคพื้นทวีปใต้)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS Intercultural Programs รุ่นที่ ๕๘ มา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://afsthailand.org/


โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 1694 ครั้ง