ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายประทีป ไชยเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และอ่านสารของท่านนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,09:18   อ่าน 849 ครั้ง