ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
มาร์ชบดินทรสี่
ธงน้ำเงิน
บดินทรสี่สง่างาม
บดินทรสี่แดนสวรรค์
ดั่งผืนผ้าสีขาว
พระเกี้ยวงาม
หลอมดวงใจ
จุลมงกุฎ
เพื่อนเอย
เธอกับฉัน
รำวงบดินทรสี่
ลาแล้วบดินทรสี่