ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ/แจ้งผู้ปกครอง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.57 KB
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.73 MB
แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 676.04 KB
แจ้งกำหนดการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB