งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 07/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 691240
Page Views 1761157
งานห้องสมุด
งานห้องสมุด
ยอดนักอ่านประจำเดือน  มกราคม 2560
ลำดับที่ 1. โนสินี          ธรณินท์เดชา     ม.2/1
   2. ดารณี          ศรีทองคำ        ม.2/6
   3. นพรัตน์        คู่แจกัน        ม.2/9

ยอดนักอ่านประจำเดือน  ธันวาคม 2559
ลำดับที่ 1. ดนัย            ชิตรัถถา        ม.6/7
   2. จันทร์เทวา    ราชเจริญ         ม.6/2
   3. ธนวรรณ       เชียงทับ        ม.2/1

ยอดนักอ่านประจำเดือน  พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ 1. ดารณี          ศรีทองคำ        ม.2/6
   2. นภดล          วรรณทอง        ม.5/7
   3. มณีรัตน์        นิระโส        ม.6/3