งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 07/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 691167
Page Views 1761047
เอกสารงานแผนงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.37 KB
แบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนแผนปฏิบัติการ 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.03 KB
template powerpoint
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.48 KB
คู่มือการประเมินคุณภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469 KB
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.55 MB
รายงานการประเมินตนเองของครู2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.77 KB
คะแนน O-NET
        - ผลคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557
        - ผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
        - ผลคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558
        - ผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
ตัวอย่าง ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.18 KB
แบบฟอร์ม ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.81 KB