งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 07/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 691159
Page Views 1761035
เอกสารงานวิชาการ
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54 KB
แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.5 KB
โครงสร้างรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.5 KB
ภาระงานชิ้นงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB
แนวทางการประเมินผล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.5 KB
แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104 KB
แบบประเมินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95 KB
แบบบันทึกหลังสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
แบบวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.5 KB