งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน เทอม1/2560
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 752275
Page Views 1914975
เอกสารงานวิชาการ
1.แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB
2.แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
3.คำอธิบายรายวิชา (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB
4.โครงสร้างรายวิชา (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.5 KB
5.ภาระงาน ชิ้นงาน (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75 KB
6.แนวทางการประเมินผล (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
7.แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126 KB
8.แบบประเมินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ (new)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81 KB
แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95 KB
แบบบันทึกหลังสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
แบบวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.5 KB