งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 07/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 691226
Page Views 1761132
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นสถานศึกษาแห่งความพอเพียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน
ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้