งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน เทอม1/2560
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 752336
Page Views 1915049
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน เศษของสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์คันทรีคลับ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ) และคุณหญิงคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ( อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ) ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน[1] จัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นที่จัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น และงบประมาณปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน

หลังจากอาคารเรียนสร้างแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2540 จึงได้ย้ายนักเรียนบางส่วนมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารคนแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ พัฒนาขึ้นเป็นลำดับและในปีการศึกษา 2541 นายจำลอง เชยอักษร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้น เป็นผู้ช่วยประสานงานเพื่อช่วยบริหาร และพัฒนาด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542

ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาโรงเรียน 6 ปี โดยจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), ห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และได้รับเลือกเป็นตันแทนของกรมสามัญศึกษาเข้าประกวดโรงเรียนและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา และนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีความประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วย[1]

ปัจจุบัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และชุมชน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาเต็มรูปแบบ ม.1 - ม.6 พร้อมด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง